A. K. Cebrowski, Roczniki Miasta Łowicza pisane w latach 1648 - 1659
(Pierwsze wydanie: Skład Główny Księgarni Łowickiej Drukarni Tadeusza Bączkowskiego, 1937 r.)

Nr ISBN: 978-83-937228-6-0
Opis:

Jeden z niewielu zachowanych dokumentów piśmiennictwa siedemnastego wieku w tłumaczeniu Mariana Małuszyńskiego, historyka międzywojnia. Cenny nie tylko ze względu na sam fakt istnienia, ale również z powodu doskonałego, gawędziarskiego stylu autora - lekarza, aptekarza w jednej osobie, niezwykle oddanego ojczyźnie, przy czym przez słowo ojczyzna rozumiał on "Łowicz". Możemy się dowiedzieć czemu następnego dnia po zgładzeniu czarownicy zawalił się ratusz. Jakie były sprawki wójta łowickiego? Co miało na sumieniu duchowieństwo? Która z królowych spędziła noc w Łowiczu i czemu Łowicz porównywany był do Norymbergi owych czasów.

Fragment: "(.) Czy jednak znalazł się taki prostak, aby uwierzył, że ktoś może w piętnaście lat po śmierci sprzedawać swe dobra i liczyć pieniądze; a może kto z wielebnych prałatów lub sam Jaśnie Oświecony Arcybiskup wskrzesił go, jak święty Stanisław, biskup krakowski, Piotrowina. Wobec tej śmiałości niesłychanej powstrzymajcie śmiech przyjaciele, albowiem i nam wolno będzie po spełnieniu się losów naszych dobra, które posiadaliśmy za życia, sprzedawać, darować lub w inny sposób nimi zarządzić, chociaż śmierć już nas z nich wywłaszczyła".

main image