J. Warężak, Mons Pietatis w Łowiczu, (Lwów 1931 r. REPRINT)

Wartościowy tekst źródłowy. Przedruk ze Studiów Historii Społecznej i Gospodarczej po-święconych profesorowi Franciszkowi Bujakowi (Lwów 1931r.)

main image