Łowicz i okolice w Powstaniu Styczniowym, wyd. II, Łowicz 2013 r.

Opracowanie to stanowi prawdziwe kompendium wiedzy na temat okoliczności wybuchu i przebiegu powstania w Łowickiem. Nie straciło nic na swej aktualności, ponieważ jest efektem kilkuletniej kwerendy autora w archiwach i bibliotekach. Na jej wyjątkowy charakter składa się zarówno rzeczowy styl,

jak również bogactwo wykorzystanych źródeł archiwalnych i opracowań. Są wśród nich dokumenty drukowane, jak raporty dowódców oddziałów powstańczych, ich notatki i wspomnie?nia z czasów walki, oraz relacje ustne powstańców i materiały archiwalne.

(Ze wstępu Marka Wojtylaka)

main image