A.Chmielińska, Księżacy, Łowicz, 2016 r. (Pierwsze wydanie: 1925 r.)

Nr ISBN: 978-83-927024-3-6
Opis:

Ważna pozycja z zakresu literatury popularno-naukowej o Łowiczu i regionie łowickim. Napisana w międzywojniu przez Anielę Chmielińską. Chmielińska żarliwie wspierała twórców ludowych. Promowała oryginalność ich prac. Nie sposób przecenić jej wkładu w zachowywanie nienaruszonego charakteru stroju łowickiego, oraz dzieł wytwórstwa ludowego. Wizjonerka ogarnięta pasją czy też feministka? – To pytanie pozostaje wciąż otwarte. Z pewnością jednak kobieta skromna, która swoją pozycję społeczną wykorzystała, by pomagać innym i by jej własne życie miało wartość jaką zawsze niesie oddana praca.


Nagle ożywają postaci z poszarzałych przedwojennych fotografii. Odnajdujemy ze zdziwieniem uderzające podobieństwo do swoich przodków. Właściwie to ich, nie siebie widzimy w lustrze. Oczy iskrzą, usta się uśmiechają. Wszystkie kobiety są piękne i dorodne, a mężczyźni postawni i dumni.

Fragment: „Dziecko w rodzinie Księżaka to błogosławieństwo Boże — przybywa rąk do pracy; radaby matka poświęcić mu dużo czasu, ale zajęcia różnorodne nie pozwalają zadość uczynić pragnieniu serca. Zastępuje ją w wolnych od pracy chwilach mąż, który chętnie niańczy dziecko, opiekując się niem całymi godzinami. Najczęściej widuje się maleństwo w kołysce, a prze niem starszą siostrę, która czuwa, aby nie stała mu się krzywda. Gdy jest na tyle silne, że może czołgać się, puszcza je matka na izbę, a kiedy jest w stanie pokonać trudności przejścia przez wysoki próg domu, wychodzi na drogę, aby bawić się z rówieśnikami. Odczuwając tkliwą miłość ojcowską, idzie na spotkanie ojca wracającego z pola, i domaga się aby wziął je na ręce, często na konia, na którym ojciec wraca od pracy”.
A. Chmielińska, Księżacy, 2012r., str. 34-35.

main image