K. J. Rybacki, "Straszna noc"

Wzruszająca powiastka dla dzieci i nie tylko, napisana przez Karola Jana Rybackiego, autora Księżanki Zochy, dziennikarza i społecznika, podczas pobytu w niewoli w zamku Celle pod Hannowerem.

Nastała więc noc straszna. Dookoła rozlegał się ryk rozpaczliwy unoszonego przez fale bydła, któremu odpowiadało ze wzgórza bydło spędzone z bliższych okolic. Jagielscy z przerażeniem zobaczyli, że woda już wtargnęła do sieni, zaczęli więc chronić się na strych.

main image